Sie sind hier

Crèche Inclusive Beetebuerg

News

Den 04 Dezember 2015, ass beim ‘Parc Merveilleux’ zu Beetebuerg den éischten Spuedestéch oder besser Baggerstëch, ugesat gi vir den Bau vun der néier Kreesch an Präsenz vum Staatssekretär Marc Hansen.

Des Crèche soll laut Projet, eng inklusiv Crèche ginn. Eng Crèche wou keng Differenz gemeet gëtt tëschent behënnert an net behënnert Kanner. Dat pädagogescht Konzept gesäit vir dat 78 Kanner am Alter vun 0 bis 4 Joer, een engen Kontakt matt der Natur, insbesonnesch mam Bësch, beschafen soll.

Wat d’Innenausstattung ugeet, sinn all méiglech Anriichtungskonzepter an dem Projet matt angelaaf. Gruppen-, Funktionsraeimer viir Musik an Bastelaktivitéiten, Schlof- an Rou-, wéi Weckelraeimer gehéieren zur Basisausstatung. Eng Wasserlandschaft ass och virgesinn. Baussenausriichtung soll ganz no un der Natur gestallt ginn, mat Holzbekleedung an en vegetaliséierten Daach.

Weider Fotoen sin an der Foto-Galerie ze fannen.